top of page
  • Writer's pictureDamian Burgess

Ymunwch ar drên y blog!


Ysgrifennu blog? Efalle blog ar gyfer eich busnes? Gall sgwennu blog fod yn waith caled iawn ond nid yw hynny'n golygu na ddylech ei wneud! Yn sicr, mae blogio yn effeithiol!

Rydym yn helpu busnesau yng Nghaerdydd, Aberystwyth a thu hwnt gyda'u hysgrifennu blogiau, ond rydym hefyd yn annog ein cwsmeriaid i ddipio eu traed yn y dŵr yn gyntaf.

Rhowch gynnig arni. Chi yw'r arbenigwr yn eich maes, felly ysgrifennu am y peth. Ddywedon ni byth bod y dasg yn mynd i fod yn hawdd! Yn wir - mae'n rhaid i chi roi'r gwaith mewn i greu blog, yna mae'n rhaid i chi sefyll allan oddi wrth yr holl sŵn arall a 100 miliwn o flogiau.

I ysgrifennu blog, treuliwch 30 neu 40 munud yn ysgrifennu ac yn ychwanegu gwerth i'r defnyddiwr terfynol. Atebwch gwestiwn neu ddatrys problem, yn ogystal â siarad am y newyddion diweddaraf yn eich diwydiant. Yn bennaf oll, dalia ati a mwynhau'r broses. Mae rhai cleientiaid yr ydym yn gweithio ag yn weld gwerth drwy ysgrifennu am gynnwys y busnes tra bo eraill yn gweld mwy o effaith trwy drosglwyddo rheolaeth y flogs i ni. Ond mae'n gweithio'n well pan fyddwch yn cael mewnbwn gan mai chi yw'r arbenigwr ac rydych yn caru'r hyn yr ydych yn ei wneud. Dechreuwch eich blog busnes heddiw a gadewch i ni wybod sut mae'n dod ymlaen!


bottom of page